Sakkännedom för dem som släktforskar

I genealogin forskar man i sina släktmedlemmars historia och skapar sig en täckande bild av sina släktrötter och sin härkomst. På så vis får man kunskap om vad förfäderna och mödrarna gjorde för sitt levebröd, hurudana deras familjeförhållanden var samt vad de möjligen åstadkom i sina liv. Med hjälp av genealogin kan man även hitta roliga eller annars intressanta detaljer ur sina egna anor eller om andra släktingar. Läs mera om genealogi... »

Vem vi är?

Vi forskare i Släktkunnande är erfarna släktforskare och historiker.
Läs mera om oss forskare.
Mera...

Tjänster i släktkunnande

Företaget Släktkunnande Ab erbjuder tjänster i genealogi.
Läs mera om genealogins innehåll, förfaringssätt och priser på exempelforskningar.
Mera...

Gör ett erbjudande!

Forskning börjar man med en god planering.
Bjud in forskaren till dig för att utarbeta en gratis forskningsplan, ta kontakt per telefon eller fråga efter ett erbjudande direkt via formuläret.
Mera...

Forskaren Nygrén och en den 1.7.2013 färdigställd släktträdstavla.