Vad i all världen - släktforskning?

Släktforskningen eller genealogin är ett delområde inom ämnet historia. I släktforskningen forskar man i en utvald persons rötter och härkomst. Som målsättning för forskningen kan man ha en utredning om släktens ursprung, olika skeden och nuläget och får härigenom sin egen positionering i detta kontinuum.

Vad är släktforskning?

Släktforskningen försöker utreda släktmedlemmars personhistoria ur olika källor. Källor kan vara församligars historieböcker och kommunionsböcker samt dagböcker, brev, skolors och ämbetsverks matriklar, domstolars protokoll, tidningar samt annat.

Genom forskningen skapar man en möjligast täckande bild av en persons släktlinjer och av sociala relationer som är kopplade till dem. På så sätt får man kunskap om vad förfäder och -mödrar gjorde för sitt levebröd, hurudana deras familjeförhållanden var samt vad de möjligen åstadkom i sitt liv. Med hjälp av genealogin kan man även hitta roliga eller annars intressanta detaljer ur ens egna anor eller om andra släktingar.

Vem är vi?

Vi forskare i Släktkunnande Ab är erfarna släktforskare och historiker. Läs mera om oss forskare.
Mera...

Tjänster i släktkunnande

Företaget Släktkunnande Ab erbjuder tjänster i genealogi. Läs mera om geneologins innehåll, förfaringssätt och priser på exempelforskningar.
More...

Gör ett erbjudande!

Forskning börjar man med en god planering. Bjud in forskaren till dig för att utarbeta en gratis forskningsplan, ta kontakt per telefon eller fråga efter ett erbjudande direkt via formuläret.
More...