Vem är vi?

Vi forskare i Släktkunnande Ab är erfarna släktforskare och historiker.

Johan Brandt

filosofie magister
Johan Brandt t. Grefnäs härstammar från en böhmisk-tysk uradel och är en av de sista levande medlemmarna inom ätten. Han fick börja år 1999 om med sin egen släkthistoria från nästan tomma intet efter det att en utredning hade förstörts.

Forskningområdet spred sig snabbt och tog allt mera tid i anspråk. Så började Johan aktivt delta i släktforskningskretsar. Sedermera har han blivit känd i Sukuforum, Yahoos Sukututkijat-internetsida, på anbytarforum i Sverige och på den internationella G-listan för sin ytterst breda sakkunskap och beredvilliga hjälp åt andra släktforskare. Johan Brandt har studerat allmän historia vid Helsingfors universitet, därifrån han efter utexaminering fortsatte sina studier i Tyskland vid universitetet i Würzburg. Efter att slutgiltigt ha återvänt till Finland i början av år 2002 har han fördjupat sig i sin doktorsavhandling samt även fortsatt med släktforskning.

Johan har hållit föredrag bl.a. om det forna Egyptens kungar, senast sommaren 2010 i Würzburg.

Johans språkkunskaper är breda och de yppar sig utmärkt för behandling av källorna i släktforskning. Hans modersmål är svenska.

Mikko Nygrén

filosofie magister, teologie kandidat
Mikko Nygrén är född i Vanda, långt borta från sina rötter såsom även många andra finländare. Intresset för forna tiders människors liv växte stadigt och säkert. Efter en finskspråkig studentexamen började Mikko sina studier i historia vid Turun yliopisto. Han utexaminerades till filosofiemagister 16.5.2002 och till teologiekandidat från Helsingfors universitet 27.4.2009.

Mikko började sin egen släktforskning i Åbo i slutet av 1990-talet efter att först ha studerat gamla handstilar.

I forskningen koncentrerade han sig på östfinska släkter, eftersom förfäderna till Mikkos far i hundratals år bodde i Norra Karelen. I början intervjuade Mikko sina släktingar och fortsatte sedan med att samla uppgifter i Åbo landskapsarkiv. Sedermera har Mikko även utnyttjat Nationalarkivets och Genealogiska föreningen i Finlands källmaterial i sina egna undersökningar. Han har gjort flera släktutredningar.

Mikko är känd som en person som tar sina uppgifter med vederbörligt allvar. Med orubbad beslutsamhet slutför han givna uppgifter och uträttar sitt arbete noggrant.

Tjänster i släktkunnande

Företaget Släktkunnande Ab erbjuder tjänster i genealogi. Läs mera om geneologins innehåll, förfaringssätt och priser på exempelforskningar.
Mera...

Gör ett erbjudande!

Forskning börjar man med en god planering. Bjud in forskaren till dig för att utarbeta en gratis forskningsplan, ta kontakt per telefon eller fråga efter ett erbjudande direkt via formuläret.
Mera...