Ta kontakt!

Gratis forskningsplan

I en forskning med kvalitet börjar man med en god planering. Du kan bjuda in vår forskare för att göra Dig en gratis forskningsplan i samband med vilken forskningens innehåll kartläggs och dess budget planläggs.

Intresserad? Kontakta vår kundtjänst!

Gör ett erbjudande!

Du kan även nå oss via telefon eller skicka oss ett e-post.

Ju mer exakt Du beskriver bakgrunden till den person, vilken valts som utgångspunkt, desto mer exakt erbjudande kan vi göra. Berätta Dina önskemål för forskning och grundläggande fakta såsom namn, födelsetid och -ort.

Typ av forskning
Meddelande Berätta din forskning önskemål och grundläggande fakta i ämnet (namn, födelsedatum, födelseort, etc.).
Ditt namn
Kontaktuppgifter

Sukutaito Ab

Kundservice
Mikko Nygrén
+358 40 837 4645
tutkija@sukutaito.fi

E-postadress
Sukutaito Ab
Elisabetsgatan 18 D 58
00170 Helsingfors
Finland